Kontaktpersoner
Hanne Puggaard
Hanne Puggaard
Partner - GML-HR

Eksempel 2 - Hvordan Per blev franchisetager

Hvordan Per blev franchisetager med finansiering fra et pengeinstitut og Vækstfonden

Fakta:

  • Køkkenbranchen
  • 3.000.000 kr. i finansieringsbehov
  • Franchisetager har ikke en stor opsparing men friværdi i ejerbolig på ca. 600.000
  • Løsning: Erhvervslån på 900.000 kr. og en driftskredit på 500.000 kr. hos et pengeinstitut samt et vækstlån på 1.000.000 i Vækstfonden

Per har i nogle år arbejdet inden for detailsalg af køkkener, og han finder sig godt til rette i dette miljø, hvor han løbende har udviklet sig til at få mere og mere ansvar. Per har ikke tidligere tænkt over muligheden for at blive selvstændig inden for køkkenbranchen, men en bekendt har gjort ham opmærksom på, at der nu er en mulighed som ny franchisetager i en større dansk køkkenkæde.

Per har efter en række overvejelser taget kontakt til FranchiseMatch og efter et godt møde, virker det til at være det perfekte match. Dialogen er rigtig god, og det er præcis sådan en forretning, som Per gerne vil stå i spidsen for. Hans baggrund inden for branchen gør ham tryg i det nye spring.

I forbindelse med igangsætning af det nye samarbejde og åbningen af den nye køkkenforretning skal Per købe franchiserettighederne. Dertil er der behov for at købe inventar, varelager, depositum til lejemålet og lignende. Per har gennem årene ikke skabt en stor opsparing, men han har dog noget friværdi i privatboligen. Han mangler samlet tre millioner kroner af den samlede investering.

Per tager til møde med et pengeinstitut, hvor hans drømme for den nye forretning, den fremtidige forretningsplan, forventninger til fremtiden og den private økonomi er kernen i dialogen. Dertil holdes der møde med Vækstfonden.

Finansieringsbehovet på tre millioner kroner løses ved hjælp fra pengeinstituttet og Vækstfonden i fællesskab. Pengeinstituttet bidrager med 1.400.000 kroner og består af et erhvervslån med årlig afvikling til købet af franchiserettighederne samt en driftskredit, som skal dække det løbende behov for vareindkøb, indretning af lokaler og lignende. Hertil lånes en million kroner fra Vækstfonden i form af et vækstlån.

På denne måde får Per den endelige finansiering på plads, så samarbejdet mellem ham som franchisetager og franchisegiveren kan begynde.