De finansielle partnere

Den rette finansieringsløsning er ofte en væsentlig forudsætning for at komme godt og rigtigt fra start som franchisetager.

De finansielle partneres rolle i FranchiseMatch-konceptet

FranchiseMatch-konceptet er centreret om at bygge bro mellem franchisetager og franchisegiver. For at det skal lykkes, skal finansieringen være på plads. Det kræver finansielle partnere, der har erfaring med franchising og kan tilbyde både kapital og rådgivning.

FranchiseMatch samarbejder med et pengeinstitut, hvilket sikrer den rette finansieringsløsning for franchisetager og franchisegiver. Dertil inddrager vi i nogle tilfælde også andre eksterne partnere som f.eks. Vækstfonden for at hjælpe den endelige finansiering på plads.

Den anbefalede finansiering skal tage afsæt i franchisetagers behov, men også vurderes ud fra franchisegivers erfaringer. Der vil være forskellige fordele ved forskellige typer finansiering, og disse afhænger i høj grad af det individuelle koncept. Derfor sparrer vi altid med franchisegiver, når vi rådgiver om den endelige finansiering.

FranchiseMatch har stor erfaring med at drive matchet mellem franchisetager og franchisegiver i mål, og denne erfaring gør vi selvfølgelig også brug af, når vi skal matche franchisetager med den rette finansieringsløsning.

I tvivl om hvordan din finansieringsløsning kan se ud?

Der er en række opmærksomhedspunkter, som er relevante at have for øje i forhold til en eventuel finansiering af nye franchisetagere.

Læs mere om dine finansieringsmuligheder og se vores udarbejdede eksempler her.