Interesseret i at blive franchisetager?
Er du interesseret i at blive franchisetager, så få her et overblik over alle de koncepter, som vi hos FranchiseMatch samarbejder med.

5 indikatorer på en stærk samarbejdsrelation mellem franchisegiver og -tager

Den stærke samarbejdsrelation er essentiel for din succes som franchisetager. Derfor anbefaler vi altid, at du vælger et koncept, der er kendt for at have en stærk samarbejdsrelation parterne imellem. Vi giver herunder 5 indikatorer på en god samarbejdsrelation.

Lars Gaarde
Lars Gaarde
Partner - GML-HR

Har du truffet den endelige beslutning om, at livet som franchisetager er noget for dig? Og er du ved at udvælge det koncept, du helst vil drive?

Så anbefaler vi altid, at du tager samarbejdsrelationen mellem kæden og dens franchisetagere med i din samlede vurdering.

Vi har samlet de 5 vigtigste punkter, som kan give dig et godt billede af samarbejdsrelationens overordnede styrke.

  • Snak med nuværende og tidligere franchisetagere

Kom i dialog med nogle af kædens nuværende eller tidligere franchisetagere for at få et billede af samarbejdet med kædekontoret – hvad får man hjælp til, og hvad skal man selv sørge for?

Tjek dit netværk for evt. kontakter til andre nøglepersoner, der er eller har været i kæden. På den måde får du et billede af konceptet set fra både et franchisegiver såvel som franchisetager perspektiv.

Ofte kan kædekontoret selv være behjælpelige med at formidle kontakten til de rette personer.

  • Vurder rollefordelingen – er den klart beskrevet?

Er der en klar rolle- og ansvarsfordeling mellem franchisegiver og franchisetager? Er denne også gengivet i kontrakten? Findes der konceptmanualer og øvrige procesbeskrivelser, eller er der frit slag? Følges en overenskomst?

Ofte er uklarhed på disse spørgsmål en kilde til misforståelser og konflikter, hvilket slider på det tillidsforhold, som er en essentiel forudsætning for den gode samarbejdsrelation.

  • Er aftalen gensidigt værdifuld – og kan den genforhandles?

Er der et rimeligt forhold mellem investering og afkast? Hvor ofte genforhandles aftalen – og i den forbindelse, hvad er så til forhandling, og hvad kan ikke diskuteres?

Hvis kæden oplever vækst og fremgang, skulle det også gerne smitte af på franchisetagerne. Det er der heldigvis mange gode eksempler på, men det omvendte kan også godt være tilfældet, og det er gift for samarbejdet. Der skal være et rimeligt bytteforhold i såvel gode som dårlige tider.

  • Får du tilstrækkelig støtte i svære tider?

Er der eksempler på, at franchisegiver hjælper franchisetagere, som egentlig gør det godt, men som kan være udfordret af forhold, de ikke selv er herre over?

Spørg ind til svære tider, og få et indtryk af om man som franchisetager er overladt til sig selv, eller om der er hjælp at hente. Når tiderne er særligt hårde, kan det være forskellen på at fortsætte mod en vækstende periode – eller være nødt til at dreje nøglen om.

  • Har du mulighed for værdifuld sparring og udvikling?

Er der tradition for møder og vidensdeling? Faciliterer franchisegiver træning og udvikling af personale? Og hvad med hjælp til rekruttering og juridiske spørgsmål?

Alt det her er tidskrævende, og for mange forretningsdrivende er det en stor hurdle, der skal overkommes. Derfor kan det være vigtigt, at franchisegiver tager ansvar i denne henseende og guider franchisetager i den rigtige retning.

 Fordel igennem hele rekrutteringsprocessen

Alt dette er både vigtigt for din potentielle succes som franchisetager, men også igennem den rekrutteringsproces, der står imellem dig og din drøm om at drive egen forretning.

Du opnår en omfattende viden om virksomheden, som du kan bruge til at understøtte din oprigtige interesse – og du bliver afklaret med, hvor du kan gøre en særlig forskel.

Derudover får du listet en række spørgsmål, som du kan bruge til selve samtalen.

 

#Alt om franchisetageren  #Hvad skal der til?  #Vejen til at blive franchisetager